especialistes en filatura

Certificats ecològics de confiança

Col·leccions

Fabriquem tot tipus de fils: convencional, OE, compact, sirospun, corespun, injectats, etc.

Cotó
Lli
Polièster
Viscosa