fires especialitzades en fil

Vich Industrial està present a les fires més importants del sector.

FILO

Milano
28-29 setembre 2016
www.filo.it